Ειδήσεις

Ο ζωγραφος Αλέξης Βερούκας μιλάει για την τέχνη και τον ελληνικό πολιτισμό

από τον Αχιλλέα Παπαδιονυσίου. Ο Ζωγράφος κ Αλέξης Βερούκας μιλάει για την σχέση του με τον Ιταλό Ζωγράφο Κρεμωνίδη, για τις ενότητες των έργων του, για το ζητούμενο...

www.writersgang.com/2020/02/03/ο-ζωγραφος-αλέ...